Vasemmistoliitto feministiseksi puolueeksi

Feminismi on aikamme yksi keskeinen poliittinen teoria ja aate, jonka lähtökohtana on, että yhteiskunnissa vallitsee sukupuoleen perustuva valtajärjestelmä, jota on purettava siinä kuin muitakin ihmisiä eriarvoistavia järjestelmiä.

Suomessa sukupuolten erilaisesta asemasta kertovat esimerkiksi työmarkkinoiden eriytyminen naisten ja miesten aloille ja naisten palkkojen pienuus. Naiset käyttävät valtaosan vanhemmuuteen kuuluvista vapaista ja vastaavat valtaosasta kotitöistä, pätkätöiden tekijöistä suurin osa on naisia. Naisten ja miesten asema globaalissa seksiteollisuudessa on täysin erilainen ja parisuhdeväkivallassa nainen on useimmiten uhri. Talouden globalisaatio nykyisellään heikentää hyvinvointivaltiomalliamme ja sitä kautta erityisesti naisten asemaa. Lista on loputon.

Radikaali naisliike on useimmiten tuntenut vasemmiston poliittiseksi kodikseen siitä huolimatta, että vasemmistolle on ollut luonteenomaista asettaa sukupuolten välinen eriarvoisuus yleisen eriarvoisuuden piikkiin eikä myöntää sen nousevan sukupuolten yhteiskunnallisista suhteista. Mikäli puolueet haluavat lisätä itseymmärrystään, menestyä ja muuttaa yhteiskuntaa haluamaansa suuntaan, niiden on pohdittava tavoitteidensa ja päätöstensä vaikutusta naisiin ja miehiin; edistävätkö päätökset tasa-arvoa ja kunnioittavatko samalla erilaisuutta.

Vasemmistoliiton naisehdokkaat saivat viime kevään eduskuntavaaleissa noin 46 prosenttia annetuista äänistä, valituista heitä tuli vain noin 26 prosenttia. Näiden lukujen epäsuhtaan on suhtauduttava vakavasti. Osa-aikatyötä tekevä marketin kassa ja pätkätyössä uurastava tutkijanainen ovat niitä, joiden asioita puolueen on ajettava. Naiset eivät kuulu marginaaliryhmiin.

Vasemmistoliitolla on osaavia, rohkeita ja uutta hakevia naisia johdossaan. Puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes ansaitsee ja tarvitsee kaiken tuen ja kannustuksen työssään. Jotta puolue säilyttää moniarvoisuutensa ja tulevaisuuteen suuntaavan otteensa hänet on valittava toukokuun puoluekokouksessa jatkamaan työtään.