Hallituksen kiirehdittävä ihmiskauppalainsäädäntöä

Viime kesänä valmistui oikeusministeriön työryhmän mietintö YK:n sopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen ns. Palermon sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Sopimus velvoittaa Suomea tekemään lainsäädännölliset muutokset, jotka koskevat muun muassa laittoman maahantulon järjestämistä, lapsipornografiaa sekä seksin oston ja myynnin kriminalisointia koskevaa sääntelyä.

Laaja mietintö on valmis, mutta esitystä eduskunnalle ei ole vieläkään tullut, vaikka oikeusministeri Johannes Koskinen on mietinnön enemmistön kantojen takana.

Oikeusministeriön vitkuttelun johdosta Vasemmistoliiton kansanedustaja Annika Lapintie on jättämässä eduskunnalle oman ehdotuksen, joka pohjautuu pääosin työryhmän mietintöön. Mietinnön esityksen mukaan mm. seksin ostaminen kriminalisoidaan. Vasemmistonaisten hallitus Valtikka tukee Lapintie esitystä, koska Suomi on jo aiemmin sitoutunut kansainvälisesti useisiin sopimuksiin, joiden tarkoitus on mm. naiskaupan ja prostituution estäminen. Seksin oston kieltävä laki noudattaa näiden sopimusten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteita.