Ehdolla puhenaiseksi: Pia Lohikoski

Vasemmistonaisten puhenainen vaihtuu, kun yhdeksän vuotta puhenaisena toiminut Saila Ruuth on ilmoittanut jättävänsä tehtävän. Ehdolle uudeksi puhenaiseksi ovat asettuneet kansanedustajamme Veronika Honkasalo ja Pia Lohikoski.

Kysyimme puhenaisehdokkailtamme muutaman kysymyksen ennakkoon.

1. Kerro vähän taustoja itsestäsi, mitä olet tehnyt aiemmin? Miksi juuri sinut pitäisi valita Vasemmistonaisten seuraavaksi puhenaiseksi?

2. Mitkä on mielestäsi Vasemmistonaisten painopistealueet tulevalle kolmivuotiskaudelle ja miten näet toimintaryhmien roolin niiden toteuttamiseksi?

3. Miten näet sukupuolen merkityksen yksilön elämässä ja politiikassa? Onko sukupuolella väliä?

4. Miten näet puolueen naiserityisen työn tarpeen, tehtävät ja tulevaisuuden?

Näin Pia Lohikoski meille vastasi:

1. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Keravalta, vankalla kansalaisjärjestötaustalla. Takana lähes kymmenen vuotta vuokralaisten edunvalvontaa ja sitä ennen yli vuosikymmenen verran töitä ay-liikkeessä. Olen työskennellyt mm. työelämän tasa-arvokysymysten sekä työn ja perheen yhteensovittamisen hankkeissa. Eduskunnassa toimin valtiovarainvaliokunnan jäsenyyden lisäksi työ- ja elinkeinojaostossa, sivistys- ja tiedejaostossa sekä asunto- ja ympäristöjaostossa. Olen myös eduskunnan naisverkoston ja köyhyysverkoston jäsen. Olen ollut Vasemmistoliiton puoluevaltuuston johdossa kolme kautta: ensin kuusi vuotta varapuheenjohtajana sekä viimeiset kolme vuotta puheenjohtajana. Aiemmin olen ollut Vasemmistoliiton perhepoliittisen työryhmän puheenjohtaja sekä Asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Keravalla olen kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu.

Uskon, että voisin kansanedustajana ja Vasemmistonaisten puheenjohtajana tukea järjestön näkyvyyttä. Haluan olla kehittämässä Vasemmistonaisten toimintaa moderniksi ja ajankohtaisiin tasa-arvoasioihin kantaaottavaksi naisjärjestöksi. Olen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustaja eduskunnan naisverkoston työvaliokunnassa, joten olen jatkuvasti tasa-arvokysymysten äärellä ja haluan antaa niihin panokseni, myös Vasemmistonaisten ja vasemmistofeminismin hyväksi.

2. Vasemmistonaisissa on mielestäni potentiaalia kasvaa työväenluokkaisen ay-feminismin ja vasemmistofeminismin vahvemmaksi äänitorveksi, joka ottaa räväkästi kantaa myös työelämän ja ay-liikkeen tasa-arvokysymyksiin. Toivoakseni Vasemmistonaiset aktivoituisi päivänpolitiikassa ja myös Suomen hallituksen tasa-arvopolitiikan sparraajana. Tärkeitä teemoja ovat esim. perhevapaauudistus, lapsiperheköyhyyden ja eläkeläisköyhyyden poistaminen, palkkatasa-arvo sekä työelämän sukupuolittuneiden rakenteiden että politiikan valtarakenteiden haastaminen.

3. Sukupuolella on väliä sekä arjessa että politiikassa. Yhä edelleen sukupuoli määrittää meitä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa, työelämässä, ay-liikkeessä ja politiikassa.  On tärkeää edistää ja vaatia sukupuolten tasa-arvoa myös julkisessa keskustelussa, poliittisessa päätöksenteossa sekä politiikan ja talouden johtopaikoilla.

4. Vasemmistonaiset on tärkeä ja hieno foorumi vasemmistolaisille naisille verkostoitua toistensa kanssa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Vasemmistonaiset on kanava edistää naisten yhteistyötä vaaleissa ja niiden välillä, jakaa kokemuksia ja poliittisia aloitteita sekä nostaa tulevaisuudessa vasemmistofeminismin näkökulmaa vahvemmin esiin. Yhteiskunnan kannalta olisi hienoa, jos ylipäätään puolueiden naisjärjestöt ottaisivat nykyistä näkyvämmin näkyvästi kantaa päivänpolitiikkaan ja myös talouteen sukupuolitietoisesta näkökulmasta katsoen.