Kunnat ja sukupuolten tasa-arvo -asiakirja

tasa-arvo kansi nettiKuntien tasa-arvoa. Nyt!

Tämä opas on suunnattu kuntien luottamushenkilöiden avuksi vastaamaan kysymyksiin, miten kunnassa voidaan toimia epätasa-arvon ja syrjinnän poistamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi.

Oppaan pääpaino on sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Sukupuolten tarkastelu auttaa ymmärtämään tasa-arvoa laajemmin. Eri ryhmien sosiaaliset ja taloudelliset erot on otettu huomioon. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden on toteuduttava kaikkien kohdalla.

Tasa-arvolaki velvoittaa kuntia edistämään tasa-arvoa henkilöstöpolitiikassa, koulutuksessa, ja kunnan kaikissa toiminnassa ja palveluissa. Opas auttaa lain toteuttamisessa käytännössä.

Käynnissä oleva laaja kuntauudistus tuo myös lisää haasteita tasa-arvoiselle vaikuttamiselle. Kunnissa ja kuntien yhteistyössä toimii erilaisia epävirallisia ryhmiä, joista naiset ovat usein täysin ulkona, kiintiösäädökset eivät niissä auta. Tämä kehitys vaatii kunnan luottamushenkilöiltä – ja kuntalaisilta – erityistä valppautta ja aktiivisuutta. Opas tarjoaa työkaluja tähän.

Oppaasta löytyy myös taustaa nykyisen kuntapolitiikan takaa löytyvälle ideologialle ja omakohtaisia kokemuksia luottamushenkilönä toimimisesta.

Opas sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja konkreettisia neuvoja, tasa-arvon sanastoa ja hyödyllisiä nettiosoitteita.

Lue opas pdf-muodossa suomeksi tai ruotsiksi.

Voit tilata painetun oppaan Lena Pajulta.