Ajankohtaista

Ennaltaehkäisyllä lasten hyvinvointiin – Lapsuus on syvyys kaiken alla

Lasten oikeudet ja hyvä hoiva toteutuvat Suomessa yleisesti ottaen hyvin, mutta 1990-luvun alun lamasta alkanut syrjäytyminen ja huono-osaisuuden periytyminen ovat johtaneet osan lapsista entistä heikompaan asemaan. 1990-luvun leikkaukset osuivat pahimmin lastensuojelutyöhön ja täten lapsiin, jotka tarvitsisivat ulkopuolista tukea eniten.

– Esimerkiksi lapsiperheiden kotiapu täytyy ottaa jälleen käyttöön, sillä kodeissa perheitä auttava lähihoitaja voisi olla monen lapsiperheen ja lapsen pelastus, Vasemmistonaisten varapuhenainen Pirkko Kotila esittää.

Kotiavun täytyy olla kaikkien perheiden palvelu, sillä perheiden pahoinvointi ei aina näy ajoissa ulospäin eikä riipu esimerkiksi perheen tulotasosta.

[ Lue lisää → ]

Saila Ruuth on joukkuepelaaja

Vasemmistonaiset kannattaa Ruuthia puoluesihteeriksi

Vasemmistonaisten hallituksen, Valtikan, puheenjohtajana tammikuusta 2011 lähtien toiminut VTK Saila Ruuth, 31, on Vasemmistonaisten ehdokas Vasemmistoliiton uudeksi puoluesihteeriksi.

Vasemmistonaiset katsoo, että puoluesihteerillä on erilaisia rooleja ja jokainen tuo tehtävään oman osaamisensa ja persoonallisuutensa.

– Saila Ruuthilla on erinomaiset organisointitaidot ja hän kuuntelee muita. Tämän lisäksi hän osaa nähdä kokonaisuuksia ja on joukkuepelaaja, Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja Pirkko Kotila katsoo.

[ Lue lisää → ]

Kommentoi Vasemmistonaisten poliittista asiakirjaa 11.8. mennessä

Vasemmistonaisten valtakunnallinen kokous, verkoston ylin päättävä elin, kokoontuu tämän vuoden syksyllä 2.-3.11. Helsingissä. Kokouksen tärkein asia on Vasemmistonaisten poliittisen ohjelman, Ritva-asiakirjan, uudistaminen.

Vasemmistonaisten hallitus, Valtikka, on työstänyt toisen version uudesta Ritva-asiakirjasta, ja luonnos on nyt järjestökäsittelyssä. 

[ Lue lisää → ]

Ei pakkohoitoa vaan nopea hoitoonpääsy päihdeäideille

Vasemmistonaiset vastustaa sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä esitettyä ajatusta päihdeäitien pakkohoidosta.

– Pakkohoito on absurdi ajatus tilanteessa, jossa päihteidenkäyttäjät eivät saa halutessaankaan apua ja tukea päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth toteaa.

Raskaus on monelle naiselle merkittävä käännekohta elämässä, ja ehdoton enemmistö raskaana olevista päihteidenkäyttäjistä ottaa vastaan kaiken annetun avun toimiakseen lapsensa parhaaksi. Nämä naiset eivät nykyäänkään saa tarvitsemaansa apua ja tukea päihteettömään elämään, sillä päihdehoitoja on lyhennetty, laatua heikennetty ja päihteidenkäyttäjät ajettu marginaaliin.

[ Lue lisää → ]

Euroopan Vasemmistonaiset: Tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta kaikille maailman naisille

el-fem_logoTänään, kansainvälisenä naisten päivänä, naiset ympäri Eurooppaa protestoivat kapitalismin kriisin ja patriarkaatin aiheuttamaa kurjistamista vastaan. Me, Euroopan Vasemmistonaiset, olemme osa tätä kansainvälistä naisten liikehdintää.

Vastustamme sitä, että markkinat määrittävät elinehtomme. Vaadimme hallituksiltamme ja EU:lta talousspekuloinnin kieltämistä ja omaisuusverotuksen käyttöönottoa. Valtioiden täytyy lopettaa kokonaisia kansantalouksia tuhoavat säästöohjelmat, jotka kohdistuvat etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, joista naiset ovat enemmistö.

Kritisoimme myös kaikista maista löytyviä korruptoituneita poliitikkoja ja vaadimme, että heidät tuodaan oikeuden eteen.

Ennen kaikkea vastustamme hyvinvointivaltion purkamista. Se osuu pahiten naisiin, jotka ovat enemmistönä sekä julkisten palveluiden käyttäjissä että työntekijöissä.

[ Lue lisää → ]

Turvakodista subjektiivinen oikeus

Vasemmistonaiset haluaa muistuttaa hallitusta peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin viime marraskuisesta lupauksesta tehdä turvakotipalvelut lakisääteiseksi sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä.

– Tärkeintä on, että laissa puhutaan nimenomaan turvakodeista palveluineen eikä pelkistä turva-asunnoista, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth toteaa.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistonaisten Pro Feminismi 2012 -palkinto Sade Kondelinille

sadeVasemmistonaisten hallitus Valtikka on myöntänyt Pro feminismi 2012 -palkinnon opiskelija Sade Kondelinille. Kondelin on Vasemmistonuorten tasa-arvojaoston puheenjohtaja.

Palkinto annetaan vuosittain vasemmistoliittolaiselle miehelle, joka on tehnyt työtä sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi.

[ Lue lisää → ]

Kuntapäättäjät vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon

Vasemmistonaiset arvioi oman puolueensa vaalitavoitteet sukupuolinäkökulmasta.

Miesten ja naisten elämät ja arki ovat edelleen erilaisia, joten kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat eri tavoin miesten ja naisten elämiin. Vasemmistonaiset muistuttaa, että kunnissa tehtävillä poliittisilla päätöksillä voidaan siten parantaa tai heikentää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Siksi on tärkeää tunnistaa miesten ja naisten arkeen ja asemaan liittyvät ominaispiirteet sekä erilaiset palvelutarpeet. Vain siten pystytään arvioimaan päätösten erilaisia vaikutuksia eri ihmisiin.

[ Lue lisää → ]

Ehdota Pro feminismi -palkinnon saajaa

Vasemmistonaiset on vuodesta 2005 lähtien palkinnut vasemmistoliittolaisen miehen Pro feminismi -palkinnolla. Tänä vuonna ehdotuksia palkinnon saajaksi kerätään kaikilta Vasemmiston piirissä toimivilta ja symppaajilta.

Ehdota siis tietämääsi tai tuntemaasi vasemmistoliittolaista miestä, joka on aktiivisesti pitänyt esillä ja työllään ja toiminnallaan edistänyt sukupuolten tasa-arvoa esimerkiksi puoluetoiminnassa, työelämässä, ammattiyhdistysliikkeessä, harrastuksissaan tai muuten elämässään ja arjessaan.

[ Lue lisää → ]