Valta takaisin kuntalaisille – aitoja vaikutusmahdollisuuksia kaikille

– Jos asioista ovat päättämässä vain terveet, keski-ikäiset ja keski-luokkaiset miehet, on vaarana, ettei tulla loppuun asti ajatelleeksi, millaisia vaikutuksia kunnan ja palveluiden uudelleenjärjestelyillä on vaikka köyhälle yksinhuoltaäidille tai ikääntyneen läheisen omaishoitajalle, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth huomauttaa.

Kuntien on muutosten myllerryksessä huolehdittava myös siitä, että oman kuntansa asioista kiinnostuneet, tavalliset ihmiset pystyvät osallistumaan kunnalliseen päätöksentekoon. Monissa kunnissa lautakuntia yhdistellään superlautakunniksi, joissa käsitellään esimerkiksi laidasta laitaan kaikki sosiaali- ja terveystoimen asiat. Myös kaupunginhallituksen jäsenyys on puolipäivätyön veroinen luottamustoimi.

– Myös sillä yksinhuoltajalla tai omaishoitajalla on oltava aito mahdollisuus ottaa osaa kunnalliseen päätöksentekoon, Ruuth vaatii.

Kuntia onkin ohjeistettava selvittämään ja ottamaan huomioon tehtävien muutosten vaikutukset niin erilaisten kuntalaisten arkeen kuin heidän vaikutusmahdollisuuksiinkin.

– Lähtökohtana on oltava se, että kunnat tuottavat itse kuntalaisten tarvitsemat palvelut, jolloin myös demokraattisissa vaaleissa valitut kuntalaiset saavat vallan ja vastaavasti kantavat vastuun palveluiden tuottamisesta, Ruuth huomauttaa.

Jo useita vuosia palveluita on siirretty jos jonkinlaisille kuntayhtymille, liikelaitoksille ja jopa yksityisille yrityksille. Näin myös valtaa on siirretty pois kuntalaisilta, sillä kuntayhtymiin ja liikelaitoksiin ei valita edustajia demokraattisilla vaaleilla. Yhtiöittämiset ja yksityistämiset ovat myös johtaneet lähes poikkeuksetta työntekijöiden aseman heikkenemiseen.

On myös laajemmin ideoitava uusia keinoja vahvistaa kuntademokratiaa ja osallistumismahdollisuuksia, sillä työelämän vaatimusten lisääntyessa entistä useammin etenkin naiset kokevat, että kuntapolitiikka on liian raskas harrastus.