Euroopan Vasemmistopuolue: Naisiin kohdistuva väkivalta on lopetettava

Naiset kokevat väkivaltaa erityisesti miesten taholta. Tietenkään kaikki miehet eivät ole väkivaltaisia naisia kohtaan mutta on ymmärrettävä, että kyse on aivan erityisestä väkivallan ilmiöstä ja muodosta. Miehet käyttävät väkivaltaa naisia ja tyttöjä vastaan säilyttääkseen, vahvistaakseen tai palauttaakseen valta-asemansa suhteessa naisiin.

Naisiin kohdistuva väkivalta on pitkään ollut näkymättömissä eikä tekijöiden ole tarvinnut pelätä joutuvansa siitä vastuuseen. Naisiin kohdistuva väkivalta oli kauan luonnollista ja normaalia vallitsevan arvomaailman, perinteiden ja jopa lain näkökulmasta. Nykyään naisiin kohdistuva väkivalta on rikos mutta siitä huolimatta monet yksilöt, instituutiot ja valtiot pitävät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yksityisasiana, johon julkisen vallan ei tarvitse puuttua.

Naisiin kohdistuvalla väkivallalla on monia muotoja. Itsemääräämisoikeuden loukkaaminen, pakkoavioliitot, seksuaalinen ja henkinen väkivalta, riisto sekä syrjintä ovat kaikki saman ilmiön eri puolia. Väkivalta estää myös siirtolaisnaisia saavuttamasta täysiä ihmisoikeuksia Euroopan rajojen sisällä.

Etenkin monoteististen uskontojen lait ja säännöt perustuvat miesten valta-asemaan ja väkivaltaan. Naisia pidetään vähemmän arvokkaina ja usein miesten mielihyvän lähteinä ja halujen kohteina. Naiset kärsivät uskonnollisista laeista, perinteistä ja käytännöistä, joiden avulla perustellaan, että naisten alistaminen on luonnollista tai jumalan tahto.

Modernissa sodankäynnissä 70-80 % uhreista on siviilejä ja heistä enemmistö on naisia. Naisia kidutetaan ja nöyryytetään pakolaisleireillä ja vankiloissa, ja naisten systemaattisesta raiskaamisesta on tullut uusi sodankäynnin väline. Militarismin ja patriarkaalisen sorron välillä onkin vahva yhteys.

Näistä syistä Euroopan Vasemmistopuolue vaatii:

– Politiikka ja uskonto on erotettava toisistaan. Näin voidaan puolustaa naisten itsemääräämisoikeutta ja esimerkiksi oikeutta ehkäisyyn sekä aborttiin. Erityisesti vastustamme Vatikaanin pyrkimystä saada hallita naisten vapautta ja seksuaalisuutta sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

– Sukupuolielinten silpominen ja pakkoavioliitot on kriminalisoitava kaikissa Euroopan valtioissa.

– Kaikissa Euroopan valtioissa on kehitettävä naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista lainsäädäntöä sekä väkivallan ennaltaehkäisyä ja ensivaiheiden tunnistamista. Myös uhrien auttamiseen on varattava riittävät resurssit ja palveluiden on oltava paperittomienkin siirtolaisnaisten saavutettavissa.

– Yksityishenkilöiden oikeutta omistaa aseita on rajoitettava ja aseiden omistusta on valvottava tarkemmin.

– Sotia tai siirtolaisten oikeuksien rajoituksia ei saa enää perustella naisten oikeuksiin vetoamalla.

– Ihmiskaupan uhrien asemaa ja oikeuksia on vahvistettava Euroopan neuvoston ohjauksella ja jäsenvaltioiden on kirjattava oikeudet kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Euroopan vasemmistopuolueen mielestä on välttämätöntä taistella niin luokkaeriarvoisuuden poistamiseksi kuin yhteiskunnan patriarkaalisten rakenteiden tuhoamiseksi. Euroopassa vallalla oleva talous-, sosiaali- ja kulttuurikriisi paljastaa uusliberalistisen kapitalismin epäonnistumisen. Kriisistä kuitenkin nousee toivo pääomien ja voitontavoittelun vallan kumoamisesta. Tällöin voisimme rakentaa uuden yhteiskunnan, jossa kunnioitetaan luontoa ja lopetetaan sukupuolittunut väkivalta.