Vaalifeminaarissa pohdittiin reittejä Arkadianmäelle

Feminaarissa pohdittiin yhteisiä vaaliteemoja keräämällä osallistujilta neljä heille tärkeintä vaaliteema. Esille nousivat erityisesti lapsi- ja vanhusteemat, työn ja perheen yhteensovittaminen, toimeentulo sekä työelämän kysymykset.

Erityiset kiitokset  osallistujilta sai Arja Tyllin vetämä keskusteluharjoitus, jossa osallistujat pohtivat vaihtuvien parien kanssa erilaisia vaaleihin liittyviä teemoja ja haasteita. Harjoituksessa vaihdettiin muun muassa kampanjointiin liittyviä vinkkejä ja pohdittiin yhdessä miten mahdollisista ongelmista kampanjoinnissa selvitään.