2010

EK:n nurina äitiysvapaan kalleudesta ontuu

Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Minna Sirnön ja Vasemmistoliiton puoluevaltuuston 1. varapj. Pia Lohikosken tiedote 3.9.2010

Vasemmisto esittää perhevapaiden kustannusten tasaamista

EU:n naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnan esitys uudeksi raskaussuojeludirektiiviksi tulee europarlamentin käsittelyyn alkusyksystä. Esityksessä ajetaan 20 viikon palkallista äitiyslomaa, joka tarkoittaisi, että sosiaaliturvan ja palkan erotus tulisi työnantajien maksettaviksi.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistonaiset suvasi Vasemmistoliiton poliittisen tavoiteohjelman

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäen pyynnöstä Vasemmistonaiset ovat suvanneet Vasemmistoliiton poliittisen tavoiteohjelman. Suvaus eli sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on tasa-arvon edistämisen strategia, jossa sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen toimintaan.

Sukupuolivaikutuksia arvioidessa selvitetään ja arvioidaan tavoitteiden, päätösten ja toiminnan vaikutuksia naisten ja miesten kannalta sekä tasa-arvon toteutumisen kannalta. Suvaus on tarpeellista, koska sukupuolineutraalisti asetetut tavoitteet eivät tuo esille sukupuolten elämäntilanteissa, ongelmissa ja tarpeissa olevia eroja. Sukupuolten tasa-arvoa edistävä politiikka edellyttää, että erot otetaan tietoisesti huomioon. Pelkästään sukupuolineutraali tavoitteenasettelu ei tuota tasa-arvoa edistävää politiikkaa.

[ Lue lisää → ]

Pia Lohikoski Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka tukee keravalaista koulutussuunnittelijaa ja kaupunginvaltuutettua Pia Lohikoskea Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. – Pia Lohikoski on 32 ikävuodestaan huolimatta politiikan konkari, jolle sopii yhtä hyvin valtuuston johtaminen kuin megafoni mielenosoituksissa, Valtikka toteaa. Puoluevaltuuston johtoon Valtikka tukee myös tamperelaista Veera Repoa. Lisätiedot: Naispoliittinen sihteeri Lena Paju, 050 591 1216

[ Lue lisää → ]

Poliitikkojen laitettava viranomaisensa kuriin

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka vaatii, että maahanmuuttoministeri Astrid Thors, ulkoministeri Alexander Stubb sekä pääministeri Matti Vanhanen siirtyvät kauniista puheista konkreettisiin toimiin ja huolehtivat siitä, että sisäasiainministeriön alaisuudessa toimiva maahanmuuttovirasto ohjeistetaan toimimaan ulkomaalaislain hengen mukaisesti. Vasemmistonaiset tukee venäläisen Irina Antonovan ja egyptiläisen Eveline Fadayelin tukijoiden vaatimusta keskeyttää isoäitien käännytys.

– On uskomatonta, että maan johtavat poliitikot vain voivottelevat julkisuudessa kuinka viranomaiset tekevät yleisen oikeustajun vastaisia ja epäinhimillisiä ratkaisuja ilman että käyttävät heille kuuluvaa poliittista valtaa puuttua asiaan, paheksuu Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Minna Sirnö.

[ Lue lisää → ]

Talouspoliittinen harvainvalta päättää, naiset ja vähävaraiset maksavat viulut

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka arvostelee finanssialan harvainvallan vähävaraisten ahdnkoa syventävää talouspolitiikkaa. Vasemmistonaiset yhtyy Gordon Brownin ja Times-lehden näkemykseen, että piittaamattoman luotto- ja riskitalouden vaikuttajat ovat enemmistöltään miehiä. Naisten ja vähemmistöjen ääni ei siksi kantaudu finanssipolitiikan koviin ytimiin. Talouskriisien seuraukset ovat kuitenkin kipeimmät juuri niiden ihmisten elämässä, joilta puuttuu valta ja mahdollisuudet  mm. estää keinottelutalous.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistonaiset tukee Aino-Kaisa Pekosen valintaa Vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtajaksi

Vasemmistonaisten toimikunta Valtikka tukee Vasemmistoliiton nykyistä toista varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosta puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.  Jo aiemmin Valtikka on esittänyt tukensa nykyisen puoluesihteeri Sirpa Puhakan jatkolle. Vasemmistoliitto päättää uudesta puoluejohdosta kesäkuussa Jyväskylässä pidettävässä puoluekokouksessaan.

[ Lue lisää → ]

Reumasairaalasta koko Suomen reumahoidon koordinoija

Vasemmistonaiset vaatii, että valtio ottaa Reumasäätiön ylläpitämän Reuman sairaalan vastuulleen ja laajentaa sen toimintaa entisestään. Vaikeiden reumasairauksien hoitoon ja kuntouttamiseen erikoistunutta sairaalaa uhkaa lakkauttaminen, sillä toimintaa ylläpitävällä Reumasäätiöllä ei ole varaa pyörittää sairaalaa. Valtiolla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada valmis ydinosaamisen laitos ja tehdä siitä koko Suomen reumahoitoja koordinoiva keskus.

[ Lue lisää → ]