Kuntien yksityistämiset vaikeuttavat kuntien kykyä maksaa eläkkeitä

Yksityistämisen myötä aiemmin kunnan palkkalistoilla olleet työntekijät siirtyvät yksityisen eläkelain piiriin. Näin myös eläkemaksuja maksetaan Kevalle vähemmän vaikka Keva on edelleen vastuussa työntekijöiden aiemmin karttuneista eläkkeistä. Kevalla ei ole riittäviä rahastoja, joiden avulla tulevia eläkkeitä saisi maksettua, joten rahan riittämiseksi eläkevakuutusmaksuja voidaan joutua nostamaan. Se taas heikentää kuntien taloutta.

Yksityistäminen tarkoittaa monesti myös palkan ja tätä kautta tulevan eläkkeen heikkenemistä. Kuntien matalapalkkaisista työntekijöistä valtaosa on naisia, joten yksityistämällä köyhdytetään ennen kaikkea naisia.

Halutessaan kunnan perustama osakeyhtiö voi kuitenkin liittyä Kevan jäseneksi ja vakuuttaa jatkossakin työntekijänsä kunnallisen eläkelain piirissä. Vähintä, mitä valtuutetut ja lautakuntien jäsenet voivat kunnissa tehdä, on vaatia, että näin toimitaan, jottei Kevan maksukykyä romuteta kertakaikkisesti.