Vanhempainvapaata pidennettävä ja tasattava vanhempien kesken

Nykyinen vanhempainvapaamalli tarkoittaa, että sen päätyttyä lapsi on noin 9-10 – kuukautinen. Käytännössä valtaosa vanhemmista vie lapsen päivähoitoon tämän ollessa puolitoistavuotias. Vanhempainvapaasta ”puuttuva” puolivuotinen kausi järjestetään perheissä useimmiten niin, että äiti jää kotiin hoitamaan lasta kotihoidontuen turvin.  Kotihoidon tuen määrä vaihtelee kuntien maksaessa erisuuruisia lisiä, eli kuntien asukkaat ovat tässäkin asiassa eriarvoisessa

Sirnön mielestä nyt tulisi pitää kiinni 6+6+6 – mallista. Siinä vanhempainvapaa kestäisi kaikkiaan 18 kuukautta ja kausi jaettaisiin kolmeen osaa: yksi äidille, yksi isälle ja yksi osa vapaasti jommallekummalle. Äiti voisi olla kotona esimerkiksi ensimmäisen kuuden kuukauden jakson, joka käy yksiin mm. nykyisten imettämissuositusten kanssa. Sen jälkeen isä puolestaan voisi olla kotona 12 kuukautta.– Vaikka äiti käyttäisi yksinään 12 kuukautta eikä isä haluaisi omaa osaansa pitää, nykytilanteeseen verrattuna tilanne olisi parempi.

Yksinhuoltajaperheessä yksi vanhempi voisi pitää yksin kaikki 18 kuukautta. Mutta myös yhteishuoltajaperheiden etävanhemmalla olisi oikeus vapaaseen.

Uusi pidennetty ja jaettu vanhempainvapaamalli antaisi perheille aitoa valinnanvaraa, vahvistaisi isän asemaa kasvattajana, äidin asemaa työntekijänä ja lapsen asemaa kaikkinensa.

Vasemmistonaiset toivoo myös kunnon laskelmia 6+6+6 – mallista.– On selvää, että uudistus maksaa, nyt pitäisi selvittää mitä uudistus säästöineen, kuluineen ja pitkäaikaisvaikutteineen tulee kaikkinensa maksamaan, Sirnö sanoo.

Vasemmistonaiset ehdottaa varojen keräämiseksi rahastointimallia, johon myös kaikki työnantajat osallistuvat.

Vasemmistonaiset ihmettelee lisäksi ministeri Hyssälän nimittämää uutta perhevapaatyöryhmää.– Eikö asiasta ole jo olemassa kaiken kattavaa tutkimusta ja tietoa, Sirnö kysyy. Ja miksi työryhmästä on jätetty pois naisjärjestöt? Siksikö, että kaikilla poliittisilla ja muuten merkittävillä naisjärjestöillä on ollut myönteinen kanta 6+6+6 – malliin?

Lisätiedot:
Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Minna Sirnö, 050 511 3127
Naispoliittinen sihteeri Lena Paju, 050 591 1216