Työvoiman riistolle loppu!

Ongelmana onkin se, ettei viranomaisilla ja ammattiyhdistysliikkeellä ole riittävästi rahaa ja työntekijöitä epärehellisten työnantajien metsästämiseen saati monipolvisten alihankkijaketjujen setvimiseen. Ammattiliitoille on annettava kanneoikeus, jotta työntekijät voisivat ilmiantaa lakia tai työehtosopimuksia noudattamattomat työnantajat pelkäämättä työpaikan menettämistä. Ammattiliitoilla on myös oltava aito valmius palvella myös erikielisiä sekä liittoon kuulumattomia työntekijöitä.

Toinen merkittävä ongelma on se, että lakien rikkomisesta, esimerkiksi veronkierrosta, ei saa juuri minkäänlaisia rangaistuksia vaan pälkähästä pääsee hoitamalla maksamattomat verot. Nykyinen tilanne suorastaan kannustaa käyttämään työntekijöitä ja koko yhteiskuntaa hyväksi. Oikeuskäytäntöjä on ensisijassa tiukennettava, jotta lain rikkomisesta tulee aidosti riskialtista bisnestä. Rikoksista tuomittujen yritysten ja niiden omistajien nimet on myös julkaistava ammattiliittojen lehdissä ja verkkosivuilla, jotta ihmiset voisivat huomata, että riistoon kannattaa puuttua.

Kolmas keskeinen ongelma on se, että EU mahdollistaa työvoiman epäinhimillisen kilpailuttamisen. Siitä on jo nyt seurauksena se, että tuottava yritys siirtää toimintansa heikon palkkatason maahan, jolloin työntekijät parempien palkkojen ja työolojen maissa jäävät työttömiksi ja toisen maan työläiset tekevät töitä onnettomilla ehdoilla ja riittämättömällä palkalla. Työnantajien harjoittamasta sosiaalisesta dumppauksesta kärsivät kaikkien maiden työntekijät ja voittajina selviävät yritykset ja niiden osakkeenomistajat.

Sen sijaan syytä harmaaseen talouteen ja työnantajien loputtomaan ahneuteen ei voi etsiä niistä ihmisistä, jotka tulevat Suomeen tekemään töitä. Paremman elämän ja elintason etsiminen on kaikkien ihmisten luovuttamaton oikeus ja Vasemmistonaiset ja naisehdokkaat vastustavat tiukasti kaikkia ratkaisuja, jotka rajoittavat ihmisten oikeutta liikkua vapaasti.