Laman aiheuttajat vastuuseen

– Kun valtio ottaa nyt miljardiluokan velkoja ja elvyttää kriisin aiheuttanutta finanssialaa, on vaadittava, että myös pankit, suuryritykset ja muut merkittävät taloustoimijat osallistuvat lainan takaisin maksuun, Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja Kaarina Kailo sanoo. Kailo puhui Jyväskylässä lauantaina 14.3. Vasemmistonaisten eurovaalitapahtumassa.

– Ei ole oikein, että kaikkein haavoittuvimmat ryhmät, kuten pienipalkkaiset naiset, laitetaan maksamaan globaalin, mutta myös Suomessa harjoitetun, holtittoman ja säätelemättömän markkinatalouden aiheuttamat vahingot.

Vasemmistonaisten mielestä veroja pitää kerätä maksukyvyn mukaan ja pääomatuloja on verotettava samoin kuin palkkatuloja. Myös omaisuusvero on palautettava. Kansainvälisillä areenoilla Suomen on vaadittava ylikansallisen pääoman verottamista esimerkiksi Tobinin verolla.

– Jos näin toimittaisiin, kriisin maksajiksi saataisiin muitakin kuin tavalliset veronmaksajat, Kailo toteaa.

Viimeistään nykyinen lama irtisanomisineen todistaa, että keinottelu on saatava kuriin. Euroopan Unionin on suljettava veroparatiisit alueellaan ja säädettävä minimitasot ympäristö-, yritys- ja pääomaverotukseen. Vain näin voidaan estää valtioiden välinen epäterve verokilpailu.