Erillinen elvytyspaketti lapsille

– Homekoulujen korjaukset toki parantavat lasten toimintaympäristön
terveellisyyttä, mutteivät poista lasten henkistä pahoinvointia tai
kasvavaa eriarvoistumista. Pysyvämpää hyvinvointia aikaansaataisiin, jos
selkeästi suunnattaisiin taloudellisia resursseja lasten toimeentulo-,
terveys- ja hyvinvointierojen umpeenkuromiseen, Sirnö sanoo.

– Edes hyvinä aikoina poliittiset päättäjät eivät panostaneet riittävästi
lasten hyvinvointiin. Poliittiset päätökset päinvastoin eriarvoistivat
lapsia. Esimerkiksi nousukautena lapsiköyhyys ja terveyserot lisääntyivät
hälyttävässä määrin samaan aikaan, kun toisille lapsille aukesivat
loputtoman tavarataivaan portit, Sirnö muistuttaa.

– Viime laman karmeimman laskun maksoivat ja maksavat edelleen tämänpäivän nuoret ja nuoret aikuiset. Heidän kohdallaan hyvinvoinnin kurjistamistyö ei ole pysähtynyt kertaakaan. Nyt sama kohtalo uhkaa uutta lasten ja nuorten sukupolvea. Tämäkö on sitä sukupolvien välistä solidaarisuutta, josta pääministeri ja valtiovarainministeri niin mielellään puhuvat?, perää Sirnö.