Vasemmistonaisten Pro feminismi 2008 -palkinto professori Teivo Teivaiselle

Palkinto annetaan vuosittain miehelle, joka on tehnyt työtä rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi. 

Teivaista kiinnostaa feministiset tavat analysoida ja muuttaa maailmaa kyseenalaistamalla erilaisia rajoja. Hän on pohtinut, miten feministiset ajattelu- ja menettelytavat saataisiin mukaan vasemmistolaisuuteen, muutenkin kuin naispolitiikassa.

Teivo Teivainen on professuurinsa lisäksi kansalaisaktivisti ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Häntä kiinnostavat erityisesti globaalin demokratian ja kansainvälisen oikeudenmukaisuuden poliittiset ja yhteiskunnalliset edellytykset. Hän on tullut reippaasti ulos tutkijankammiostaan: ekonomismia, joksi hän mielellään uusliberalismia kutsuisi, voidaan hänen mielestään selättää myös bilettämällä.

Teivaisen mielestä feministit voivat auttaa vasemmistoa havaitsemaan erilaisten asioiden poliittisen luonteen. Poliittisuuden skaalaa tulisi laajentaa.– Kun analysoin esimerkiksi talouden ja politiikan välisen rajan merkitystä kapitalistisille valtasuhteille, löydän usein inspiraatiota feministeiltä, jotka ovat analysoineet yksityisen ja julkisen rajan merkitystä sukupuolten valtasuhteissa, jotka heijastuvat myös politiikkaan.

Teivainen huomauttaa, että suhteessa globaaliin kapitalismiin yksi vähälle huomiolle jäänyt kysymys on se, miten nykyisen finanssikriisi ja sen seuraukset ovat sukupuolittuneet.  – Tässä kysymyksessä on monia ulottuvuuksia, esimerkkinä vaikkapa se, missä määrin elvytyspakettien työllistävät vaikutukset kohdistuvat naisiin ja miehiin.

Pro feminismi – palkinto myönnettiin nyt neljättä kertaa: aiemmin sen ovat saaneet PAM:n varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen, kirjalija Claes Andersson ja toimittaja Jorma Hentilä.