Vasemmistonaiset vetoavat Seinäjoen kaupunkiin

Erityisesti Vasemmistonaiset kantavat huolta Seinäjoella jo käytännössä lakkautetuista turvakotipalveluista. Vasemmistonaisten mielestä ihmisten hengen ja turvallisuuden kustannuksella ei saa tehdä lyhytnäköisiä säästöjä.

Vasemmistonaiset muistuttaa Seinäjoen päättäjiä, että päätöksenteossa vaikeneminen ja tekemättömyys on pari- ja lähisuhdeväkivallan hiljaista hyväksymistä. Vasemmistonaisten mielestä seinäjokelaiset ansaitsevat enemmän.

Vasemmistonaisten vetoomuksen Seinäjoen kaupunginhallitukselle luovuttaa Valtikan jäsen Susanna Henttunen.

VASEMMISTONAISTEN VETOOMUS SEINÄJOEN KAUPUNGILLE

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka vetoaa Seinäjoen kaupunkiin ja kaupunginhallitukseen, että se toteuttaa Amnesty Internationalin Suomen osaston Joku Raja -kampanjan pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät suositukset.

Amnestyn suosituksiin sisältyy ajatus väkivallan uhrin oikeudesta suojaan, hoitoon ja hoivaan välittömästi väkivallan tapahduttua. Suositukset edellyttävät muun muassa, että kuntien on varattava väkivaltatyöhön asianmukaiset resurssit, kuten riittävät tilat, työntekijät ja budjettivarat. Lisäksi kuntien on huolehdittava työntekijöiden ammattitaidon kehittämisestä.

Seinäjoen kaupunki on viime kevään ja kesän aikana karsinut pari- ja lähisuhdeväkivaltaan ja kriisityöhön liittyviä palveluitaan. Erityisesti päätös luopua turvakoti Mobilen palveluista on vastoin kansainvälisiä suosituksia, joissa vaaditaan ympärivuorokautista ja ammattitaitoista apua väkivallan uhreille. Pelkät seinät tai hotellimajoitus perheväkivallasta kärsivälle eivät riitä vaan ovat suoranaista heitteillejättöä.

Vasemmistonaiset on huolissaan siitä, että Mobilen sulkemisen jälkeen lähimmät aidosti turva- ja suojapalveluita antavat yksiköt löytyvät Vaasasta ja Kokkolasta. Apua tarvitseville palvelut voivat olla käytännössä täysin saavuttamattomissa.

Seinäjoen päätös olla jatkamatta yhteistyötä Mobilea ylläpitäneen Lakeuden Mielenterveysseuran kanssa on selkeästi ristiriidassa Amnestyn suositusten kanssa. Amnestyn mukaan kuntien on tuettava myös valtakunnallisesti toimivia järjestöjä, erityisesti jos kunnan omalla alueella ei ole paikallista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista toimintaa.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että päätöksenteossa vaikeneminen ja tekemättömyys on pari- ja lähisuhdeväkivallan hiljaista hyväksymistä. Vasemmistonaisten mielestä seinäjokelaiset ansaitsevat enemmän.

Seinäjoella 28.9.2008 Vasemmistonaisten Valtikka