Tampereelle laadittava ”Nollatoleranssi rasismille” -toimintaohjelma

Tampereen vasemmistonaiset ovat huolestuneena seuranneet, miten maahanmuuttajavastaisuus ja jopa suoranainen rasismi ovat saaneet jalansijaa sekä julkisessa keskustelussa että mielipidemittauksissa.

– Uskomme, että tilanne on osittain seurausta siitä, ettemme me kantasuomalaiset saa riittävästi tietoa maassa jo asuvien maahanmuuttajataustaisten suomalaisten arjesta, toteaa Sirnö.

 

– Osin tilanne on seurausta myös siitä, että viranomaistoimintomme tai poliittinen päätöksentekomme eivät vielä riittävässä määrin huomioi Suomen interkulttuuristumista. Erityisen huolissamme olemme siitä, että jopa poliittisten puolueiden keskuudessa ruokitaan maahanmuuttajavastaisia asenteita, Sirnö jatkaa.

 

Tampereen kaupungilla on hyvä tilaisuus edistää moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta omalla toiminnallaan. Onhan Tampereella pitkät ja jopa koko kaupungin syntyyn liittyvät perinteet moni- ja interkulttuurisuudesta. Tutkitustihan juuri moniarvoiset ja erilaisuutta hyväksyvät yhteisöt ovat menestyneet sekä sivistyksellisesti, taloudellisesti että yhteisöllisesti.

 

Onnistuakseen myönteinen asennetyö edellyttää kriittistä analyysiä kaupungin omista toimintatavoista ja politiikan tekemisen kulttuurista sekä tutkittua tietoa Tampereesta ja sen asukkaista.

 

Myös jo hyväksi koettuja käytäntöjä lisätä tietoisuutta ja moniarvoisuutta on jatkossa kerättävä nykyistä koordinoidummin. Jo nyt on tiedossa, että hyvä kotoutuminen ja moniarvoisuuden lisääntyminen edellyttävät riittävästi resursoituja neuvontapalveluita ja tosiasioihin pohjautuvaa tiedotusta.

 

Tampereen vasemmistonaiset esittävätkin, että Tampereen kaupunginhallitus ryhtyy laatimaan tamperelaista ”Nollatoleranssi rasismille” -toimintaohjelmaa yhteistyössä tutkijoiden, maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja tamperelaisten maahanmuuttajien kanssa.

 

Toivomme myös, että muutkin kunnat laittavat stopin rasismille Sirnö, Pöllänen ja Virtanen toteavat.