Näpit irti naisvaltaisten alojen vaalikelpoisuudesta valtiovarainministeriö!

Tällaisista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain vastaisista suunnitelmista rajata naisten äänioikeusvaltaa ja poliittisia vaikutusmahdollisuuksia on luovuttava, vaatii Vasemmistonaisten hallitus Valtikka Seinäjoen naisfoorumissaan 28.9.2008.

Valtiovarainministeriöllä on täysin kansanvallan vastainen käsitys jääviydestä. Koko naisvaltaisen julkisen sektorin leimaaminen oman ammattiryhmänsä etujen ajajaksi tuo mieleen sääty-yhteiskunnan omistavan luokan linjauksen: ”naiset pois politiikasta, koska äänestävät väärin”, kiteyttää Valtikan varapuhenainen, dosentti Kaarina Kailo.

Kuntatalousyksikössä VM-linjausta tuetaan kannustamalla ehdokkaita asettavat tahot huomioimaan mainitun ongelman. Vasemmistonaisten mukaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus menettää pitkälti merkityksensä, jos valtiovarainministeriön aikeet toteutuvat.

Koska kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia, tämä linjaus edustaisi pöyristyttävää välillistä syrjintää, muistuttaa Valtikka. Lisäksi, käytännössä se merkitsisi naisvaltaisten alojen työntekijöiden yhä tärkeämmäksi koetun hyvinvointiosaamisen ja kokemuksen jättämistä valtuustojen ulottumattomiin.

Pitäisikö naistenkin antaa julkisia suosituksia, että ostopalveluja kannattavat miesvaltuutetut, yrittäjät, grynderit, maatonttien omistajat ja rahavallan edustajat tulee jäävätä ehdokkuudesta? Kuntapäätöksillä rahaa jauhavat rakennuttajat ja yksityiset palveluntuottajat muiden muassa eivät siis ole valtiovarainministeriön mukaan oman etunsa ajajia.

Ilmeisesti naisille tärkeät asiat aiheuttavat jääviyden, mutta verovarojen siirtäminen kunnallisista palveluista esimerkiksi monikansallisten suuryritysten voitontavoittelun piiriin on muka poliittisesti neutraalia, toteaa Kailo.