Vanhempainvapaata on pidennettävä

– Uudessa hallitusohjelmassa viimeistään on aika muuttaa sanat teoiksi, maamme on vauraampi kuin koskaan, tätä vaurautta jaeta lapsille ja heidän perheilleen Vasemmistonaisten puhenainen Katja Syvärinen vaatii.

Vasemmistonaisten hallituksen mielestä nykyinen vanhempainvapaa on liian lyhyt. Lapsi on 9-10 kuukauden ikäinen vanhempainvapaan päättyessä. Käytännössä lapsi on kuitenkin noin puolitoistavuotias hoitoon mennessään. Vanhempainvapaasta ”puuttuva” puolivuotinen kausi järjestetään perheissä useimmiten niin, että äiti jää kotiin hoitamaan lasta kotihoidontuen turvin. Tutkimukset osoittavat, että perheet kaipaavat juuri vanhempainvapaa pidennystä. Samalla kotihoidontuen tarve pienenisi.

Vanhempainvapaajärjestelmää on kaikkinensa yksinkertaistettava nykyisestään. Vasemmistonaisten mallissa vanhempainvapaa olisi vapaaehtoinen kuten tähänkin saakka. Uutta nykyiseen olisi sen pidentäminen ja se, että kausi jaettaisiin kolmeen yhtä suureen osaan: yksi osaäidille, yksi isälle ja yksi jommallekummalle. Äiti voisi esimerkiksi olla kotona vanhempainvapaan ensimmäiset kuusi kuukautta ja isä seuraavat 12 kuukautta. Ellei isä halua vapaataan käyttää, vapaa olisi joka tapauksessa nykyistä pidempi. Äitiys- ja isyyslomat säilyisivät ennallaan.

Yksinhuoltajaperheessä yksi vanhempi voisi pitää yksin kaikki 18 kuukautta.

Uusi pidennetty ja jaettu vanhempainvapaamalli antaisi perheille aitoa valinnanvaraa, vahvistaisi isän asemaa kasvattajana, äidin asemaa työntekijänä ja lapsen asemaa kaikkinensa. 

– Perheet saisivat nykyistä paremman korvauksen, kun kotihoidontuki muuttuisi ansiosidonnaiseksi vanhempainvapaapäivärahaksi. Tämän rinnalla peruspäivärahaa on korotettava nykyisestä 15 eurosta 26 euroon, Syvärinen toteaa.

Homo- ja lesbopareille ja adoptiovanhemmille on taattava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin vanhemmille.