Vasemmistoliiton politiikka ei ole äijäpolitiikkaa

Vasemmistonaisten  Valtikka pohti puolueensa suhdetta sukupuolten tasa-arvoon kaksipäiväisessä kesäkokouksessaan Kajaanissa. Kokoukseen osallistuivat Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen, varapuheenjohtaja Minna Sirnö ja kansanedustaja Anne Huotari.

– Vasemmistoliiton käytännön politiikan kulmakiviä ovat pohjoismaisen hyvinvointivaltion lähtökohdat: universaali sosiaaliturva, ja pääosin julkisin varoin kustannettavat korkeatasoiset ja demokraattisesti tuotetut ja valvotut palvelut. Tämä malli turvaa naisille mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja turvattuun arkeen, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Minna Sirnö sanoi.

Uusliberalistisen ideologian mukainen palveluiden kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityistäminen eivät sovi Vasemmistoliitolle.

– Julkiselta sektorilta puuttuu Suomessa 200 000 työpaikkaa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Nykyisen työnjaon mukaan nämä työpaikat ovat pois nimenomaan naisilta. Miltä esimerkiksi vanhushuoltomme näyttäisi, jos nämä paikat täytettäisiin, Vasemmistonaisten puhenainen Nana Korpelainen kysyi.

Vasemmistoliitto suhtautuu vakavasti naisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin.

– Naisiin kohdistuva väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio tai syrjintä hedelmöityshoidoissa ovat Vasemmistoliitolle tärkeitä kysymyksiä ja ne ovat olleet puolueen asialistalla ennen muita puolueita. Puolueella on näihin selkeä kanta. Minna Sirnö muistutti.

Naisten ja miesten erilainen asema, toimintatavat ja arvostukset ovat tosiasia myös puolueessa.

– Vasemmistoliitossa on vahva naisliike, runsain mitoin päteviä naisia ja heille vaikutuskanavia. Puolueessa on myös lukuisa määrä miehiä, joille sukupuolten tasa-arvo ja feminismi ovat itsestäänselvyyksiä, ja tämä näkyy puolueen käytännön politiikassa, puheenjohtaja Martti Korhonen sanoi.

– Vaalijärjestelmämme ja epätasaisesti jakautuva tuki eduskuntavaaleissa aiheuttaa vääristymän puolueen naisten saaman prosentuaalisen äänimäärän ja valituksi tulleiden välillä. Tämän vääristymän korjaaminen on koko puolueen tehtävä, Valtikka toteaa.