Vanhempainvapaata on pidennettävä

Vasemmistonaisten mallissa vanhempainvapaa olisi vapaaehtoinen kuten tähänkin saakka. Uutta nykyiseen olisi sen pidentäminen ja se, että kausi jaettaisiin kolmeen yhtä suureen osaan: yksi osaäidille, yksi isälle ja yksi jommallekummalle. Ellei isä halua vapaataan käyttää, vapaa olisi joka tapauksessa nykyistä pidempi.  Äiti voisi esimerkiksi olla kotona vanhempainvapaan ensimmäiset kuusi kuukautta ja isä seuraavat 12 kuukautta. Äitiys- ja isyyslomat säilyisivät ennallaan. Yksinhuoltajaperheessä yksi vanhempi voisi pitää yksin kaikki 18 kuukautta.

Vanhempainrahan suuruuden pitää olla sama sekä isälle että äidille.
– Sinänsä erityistoimet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ovat joskus perusteltuja, mutta hallituksen esitys houkutella isiä vanhempainvapaalle maksamalla hänelle suurempaa korvausta kuin äidille, ei ole hyväksyttävää, eikä luultavasti edes toimi toivotulla tavalla Vasemmistonaisten puheenjohtaja  Katja Syvärinen sanoo.

Uusi pidennetty ja jaettu vanhempainvapaamalli antaisi  perheille aitoa valinnanvaraa, vahvistaisi isän asemaa kasvattajana, äidin asemaa työntekijänä ja lapsen asemaa kaikkinensa. 

– Perheet saisivat nykyistä paremman korvauksen, kun kotihoidontuki muuttuisi ansiosidonnaiseksi vanhempainvapaapäivärahaksi. Tämän rinnalla peruspäivärahaa on korotettava nykyisestä 15 eurosta 20 euroon, Syvärinen toteaa.

Vasemmistonaisten mielestä homo- ja lesbopareille ja adoptiovanhemmille on taattava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin vanhemmille. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on vaatinut tätä jo aiemmin.

Kaikki puolueet kantavat puheissaan ja ohjelmissaan huolta lapsista ja perheistä sekä perheen ja työn yhteensovittamisesta.

– Uudessa hallitusohjelmassa viimeistään on  aika muuttaa sanat teoiksi, maamme on vauraampi kuin koskaan, miksei tätä vaurautta jaeta lapsille ja heidän perheilleen Vasemmistonaisten puhenainen Nana Korpelainen kysyy.