Taito- ja taideaineiden tuntimääriä lisättävä perusopetuksessa

Tilanne on ajautunut siihen, että vanhemmat joutuvat etsimään peruskoulun ulkopuolelta lapsillensa taito-, taide- ja liikuntaharrastukset, koska esim. 7-luokalla pakollista kuvataidetta saattaa olla vain yksi viikkotunti koulussa.

 

Valtikka muistuttaa, että kaikilla vanhemmilla ei ole varaa laittaa lastansa yksityisiin taidekouluihin tai edes taiteen perusopetusta antaviin kunnallisiin harrastuksiin. Tämä koskee ennen kaikkea yksinhuoltajia, joista tällä hetkellä saa toimentulotukea jo kaksi kolmasosaa. Jotkut vanhemmat eivät puolestaan näe taiteen ja luovuuden merkitystä ja kun niitä ei koulussakaan opeteta, heidän lapsensa jäävät niitä paitsi.

 

Juuri taito- ja taideaineiden pakollisuuden poistaminen kaikilta peruskoulun – etenkin yläluokkien – luokka-asteilta aiheuttaa luovuuden taitojen katoamisen osana ihmisen kehitystä. Se myös ohentaa suomalaisen nuoren tietoja ja taitoja musiikissa, taidehistoriassa, teknisissä töissä ja tekstiilitöissä. Ihminen tarvitsee haasteita ja oppimista sekä luovuuden että järjen osa-alueilla – toista ei voi sulkea aivojen rakenteista pois tasapainoisen kehittymisen saavuttamiseksi. – Tilanne johtaa myös yksilöiden ja sitä kautta kansakunnan yleissivistyksen hapertumiseen, opettaja Marju Rönkkö huomauttaa.

 

Sukupuolten tasa-arvon kannalta kehitys on samoin huolestuttava. Yhdeksännellä luokalla esim. kuvataiteen valinnaiset ryhmät ovat täynnä tyttöjä. Tilanne on puolestaan päinvastainen teknisissä töissä.

 

– Valinnaisuus pistää aineet kilpailemaan keskenään, mikä ei varmaankaan ole ollut valtakunnallisen opetussuunnitelman alkuperäinen tarkoitus, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Nana Korpelainen sanoo.

 

Uusi opetussuunnitelma on aiheuttanut myös sen, etteivät opetustunnit riitä pienissä kouluissa vaikkapa kuvataideopettajalle. Vakinaisia virkoja ei tästä syystä enää julisteta auki vaan opetus hoidetaan tuntiopettajuuksina, ja täytetunteja otetaan milloin mistäkin oppiaineesta. Tämä huonontaa opetuksen tasoa ja hankaloittaa niin opettajien kuin oppilaiden elämää kouluissa