Joka kuntaan tasa-arvosuunnitelma

– Uudistettu tasa-arvolaki velvoittaa kuntia edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan, Vasemmistonaisten hallitus Valtikka muistuttaa.

Tasa-arvolain mukaan kunnissa pitää luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

– Tämä koskettaa lain mukaan mm. palvelujen saatavuutta ja tarjontaa. Kunnan on myös muutettava sellaisia olosuhteita, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Lisäksi kunnan ja koulujen on huolehdittava siitä että tytöillä ja pojilla samoin kuin miehillä ja naisilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Opetuksen ja oppiaineiston pitää tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista.

– Viimeksi mainittu tehtävä on erityisen vaativa, siinä tarvitaan yhteistyötä ja asiantuntijuutta, Valtikka korostaa.

Jotta nämä viranomaisvelvoitteet toteutuvat kuntalaisten arjessa on osattava tehdä oikeita kysymyksiä ja käytettävä asianmukaisia työkaluja.

– Voidaan kysyä esimerkiksi, miten liikenne- ja ympäristösuunnitelma ottaa huomioon naisten ja miesten tarpeet. Työkaluja ovat mm. kuntabudjetin sukupuolivaikutusten arviointi eli suva, sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa ja toiminnallisen tasa-arvosuunnitelmien laatiminen.

– Kaikki nämä toimet vaativat osaamista, koulutusta ja resursseja. Kuntabudjetin suvaus auttaa muutenkin päätöksenteon läpinäkyvyydessä ja tuloksellisuuden arvioinnissa, puheenjohtaja Katja Syvärinen sanoo.

Valtikka auttaa kuntalaisia ja kuntapäättäjiä tasa-arvotyön käynnistämisessä kunnissa.