2006

Taito- ja taideaineiden tuntimääriä lisättävä perusopetuksessa

Vasemmistonaiset vaativat, että taito- ja taideaineiden tuntimääriä lisätään valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja että ne ovat pakollisia myös peruskoulun viimeisellä, yhdeksännellä luokalla.

– Taito- ja taideaineiden tuntimääriä on viime vuosien aikana vähennetty radikaalisti peruskoulun opetussuunnitelmassa. Tämä kehitys on haitallista lapsen ja nuoren eheäksi ihmiseksi kasvamisessa, Vasemmistonaisten toimikunnan jäsen, opettaja Marju Rönkkö sanoo.

[ Lue lisää → ]

Joka kuntaan tasa-arvosuunnitelma

Kuntien on toimittava laillisesti myös tasa-arvolain suhteen, Vasemmistonaiset vaativat.

Vain runsas 30 prosenttia suomalaisista kunnista noudattaa lakia ja on laatinut henkilöstöön liittyvän tasa-arvosuunnitelman tai ottanut sukupuolten tasa-arvon huomioon muiden suunnitelmien yhteydessä. 

[ Lue lisää → ]

Vanhempainvapaata on pidennettävä

Vasemmistonaisten mielestä vanhempainvapaata pitää pidentää 18 kuukauteen.

Vasemmistonaisten hallituksen mielestä nykyinen vanhempainvapaa on liian lyhyt.  Lapsi on 9-10 kuukauden ikäinen vanhempainvapaan päättyessä. Käytännössä lapsi on kuitenkin noin puolitoistavuotias hoitoon mennessään. Vanhempainvapaasta ”puuttuva” puolivuotinen kausi järjestetään perheissä useimmiten niin, että äiti jää kotiin hoitamaan lasta kotihoidontuen turvin. Tutkimukset osoittavat, että perheet kaipaavat juuri vanhempainvapaa pidennystä. Samalla kotihoidontuen tarve pienenisi.

[ Lue lisää → ]

Naisasialle ohjelma-aikaa Ylessä

Vasemmistonaisten mielestä Yleisradion on tuotettava rohkeasti nykyistä enemmän naisille suunnattuja ja reippaasti sukupuolen huomioon ottavia ohjelmia. Tämä on toteutettava sekä läpäisyperiaatteella että erityisinä naisohjelmina.
[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton kiinnitettävä huomiota köyhyyden naisistumiseen

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka edellyttää, että puolueen puheenjohtajakisan aikana monipuolisesti ja kiinnostavasti esiin nousseet painotukset Vasemmistoliitosta sukupuolten tasa-arvon edistäjänä toteutuva arjessa.

– Vasemmistoliitto on köyhyyden ja eriarvoisuuden vastainen puolue ja sitä kautta erityisesti naisten puolue. Köyhyys on naisistunut myös Suomessa ja se koskettaa erityisesti yksinhuoltajia ja heidän lapsiaan. Valtikka toteaa.

[ Lue lisää → ]

Perhepolitiikkaan kuntokartoitus ja kunnon remontti

Vasemmistonaisten puheenjohtaja Katja Syvärien vaatii perhe- ja lapsipolitiikkaan kuntokartoitusta ja kunnollista remonttia.

– Suomalaista perhepolitiikkaa kehutaan usein sen monista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat kuitenkin monille näennäisiä. Hyvä perhepolitiikka edellyttäisi, että vaihtoehdot eivät riipu perheen tuloista eivätkä johda loukkuihin, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Katja Syvärinen toteaa.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliitto on vahvasti naisten puolue

Vasemmistoliitto on vahvasti naisten puolue. Vasemmistoliiton johtajavalinnoissa onkin tärkeä muistaa, että lähes puolet puolueen äänestäjistä on naisia. Lisäksi potentiaalisissa kannattajissamme on tutkimusten mukaan runsaasti naisia ja naiset saavat myös eduskuntavaaleissa lähes puolet äänistä.
[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton naiskansanedustajat: Aloittaako Hyssälä taantumuksen takatalven?

Hedelmöityshoitolakia kaivataan siksi, että Suomesta puuttuu alkioiden ja sukusolujen käyttöä sääntelevä lainsäädäntö – eikä siis siksi, että nykyisiä käytäntöjä olisi tarvetta radikaalisti muuttaa, muistuttavat kansanedustajat Anne Huotari, Annika Lapintie, Outi Ojala, Suvi-Anne Siimes ja Minna Sirnö.
[ Lue lisää → ]