Lapsia suojeltava seksuaaliselta väkivallalta ja hyväksikäytöltä

Nuorten ja lasten kanssa työskentelevillä aikuisilla tulee olla halua, valmiuksia ja uskallusta nähdä ja puuttua tähän väkivallan muotoon, jonka kohteena ovat ennen kaikkea tytöt. Tarvitaan työntekijöiden – kouluhenkilöstön, terveydenhuoltohenkilöstön, nuorisotyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden – koulutusta em. väkivallasta ja sen aiheuttamista traumoista ja oireista sekä tietoa auttavista tahoista. Koulutuksen pitää olla sukupuolisensitiivistä ja sen tulee auttaa ymmärtämään sukupuolten valtarakenteita ja niiden yhteyksiä sukupuolittuneeseen väkivaltaan.

Alueellinen epätasa-arvo on poistettava. Jokaisella seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneelle lapselle pitää olla mahdollisuus saada ammattitaitoista ja käyttäjilleen maksuttomia terapiapalveluja lähialueelta. Myös mahdollisuus vertaisryhmien tukeen ja matalankynnyksen hoitopaikkoihin on taattava.

Koulujen sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen tulee vahvistaa itsetuntoa, lisätä vuorovaikutustaitoja ja rohkeutta vaatia oikeuttaan oman kehon koskemattomuuteen. Opetuksen tulee nostaa esille seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan vaikutukset yksilö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Kouluyhteisön on puututtava välittömästi kaikenlaiseen seksuaaliseen häirintään.

Lisäksi tarvitaan julkista keskustelua yhteiskuntamme arvoista, normeista ja suhteesta sukupuolittuneeseen ja seksuaalistuneeseen väkivaltaan.