Joukkotutkimukset muistihäiriöiden varhaiseksi tunnistamiseksi aloitettava

Dementian varhainen tunnistaminen parantaa hoidon mahdollisuuksia ja pidentää kotona selviytymistä. Muistihäiriöisten kartoitus helpottaa sekä kuntien terveyttä edistävien toimenpiteiden että tulevan hoidon tarpeen suunnittelua. Sairauden esiintyvyyden kartoitukseen on olemassa tietokoneohjelmia. Vasemmistonaiset ehdottaakin, että koko maassa aloitettaisiin joukkotutkimuksena muistihäiriöiden varhainen tunnistaminen.

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Ikääntynyt väestö on terveys- ja sosiaalipalvelujen suurin käyttäjäryhmä. Miten kunnissa on varauduttu siihen, että paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien 85 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Entä siihen, että kolmannes yli 85 vuotiaista sairastaa vähintään keskivaikeaa dementiaa?

Dementoivat sairaudet johtavat ensin avopalvelujen ja myöhemmin laitospaikkojen tarpeeseen. Läänien peruspalvelujen arvioinnissa (2001) kävi ilmi, että kunnissa on niukasti tarjolla palveluja, neuvontaa ja ohjausta dementiaa sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen.

Keskivaikeaa dementiaa sairastavat eivät vielä välttämättä tarvitse ympärivuorokautista hoitoa vaan kevyempi apu, tuki ja neuvonta saattavat riittää. Kuntien tulee Vasemmistonaisten mielestä lisätä dementoituneille ja heidän omaisilleen tarkoitettuja erityspalveluja sekä hyvissä ajoin varautua erityispalvelujen lisääntyvään kysyntään.