Ihmiskauppa ja prostituutio eivät kuulu sivistysvaltioon

Prostituoituja ei pidä rangaista, heitä tulee kohdella eriarvoisuuden ja rikoksen uhreina ei rikollisina, kuten aina tähän päivään saakka on tapahtunut. On tärkeää ymmärtää, mistä seksikaupassa ja prostituutiossa on kyse: syvästä rakenteellisesta ongelmasta, jossa toisen yksilön oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan ja käyttää valtaa menee toisen yksilön itsemääräämisoikeuden yli. Se perustuu sellaiseen ihmis- ja naiskäsitykseen, jossa on olemassa ”toiset”, jotka eivät ole yhtä arvokkaita kuin ”me”.

Vasemmistonaisten päämääränä ei ole nähdä suurta joukkoa miehiä vankilassa vaan luoda yhteiskuntaa, joka ilmoittaa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Tällä hetkellä toisen ihmisen hyväksikäyttöä ja ostamista pidetään yhä hyväksyttävämpänä. Se liittyy näkemykseen naisten asemasta, hallitsemattoman markkinaliberalismin ja hillitsemättömän kapitalismin eetokseen, jossa kaikki on kaupan.

Prostituution olemassa olon ehto on, että sille on kysyntää ja markkinat ja valtava määrä ihmisiä, jotka hyötyvät siitä. Lainsäädännöllä pystytään vaikuttamaan juuri näihin. Suppea parittamisen kriminalisointi ei riitä. Siksi valmisteilla olevaan uuteen rikoslakiin on kirjattava selkeästi, että seksin ostaminen on rikollista.

Seksin ostamisen kriminalisointi on tällä hetkellä tärkein askel kohti prostituution vähentämistä. Se ei tietystikään yksin ratkaise ongelmia. Rinnalle tarvitaan niin uhrien suojelua, muutoksia ulkomaalaislakiin ja parituslainsäädäntöön kuin köyhyyden poistamiseen tähtääviä toimia. Tarvitaan myös valistusta ja kasvatusta, jotta naisia ja tyttöjä se enempää kuin poikia tai miehiäkään – ei yhä enenevässä määrin nähdä pornografisina objekteina.

Seksikaupan, seksuaalista hyväksikäyttöä ja raiskauksia kokeneiden traumojen hoidon resursseja ja hoitomenetelmiä on kehitettävä.