Hedelmöityslaki ei saa syrjiä

Vasemmistonaiset vaatii, että seksin osto kielletään Suomessa lailla. Suomen pitää ottaa selkeästi kantaa sen puolesta, ettei prostituutio ole hyväksyttävä ilmiö ja että se estää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten sekä lasten aseman edistymistä niin Suomessa kuin koko maailmassa.

Prostituoituja ei pidä rangaista, heitä tulee kohdella eriarvoisuuden ja rikoksen uhreina ei rikollisina, kuten aina tähän päivään saakka on tapahtunut.

Lisäksi Vasemmistonaiset vaatii, että koko maassa aloitettaisiin joukkotutkimuksena muistihäiriöiden varhainen tunnistaminen.

Kannanottojen lisäksi kokouksessa keskusteltiin lasten asemasta Suomessa ja maailmalla. Todettiin, että kuntien lastensuojelutyö on kriisissä. Tästä syystä kuntien lastensuojelutyötä on kiireesti vahvistettava. Päiväkotien henkilö- ja muita resursseja on lisättävä ja varhaiskasvatuksen edellytyksiä parannettava.