Demokratia ei toteudu ilman kaikkia sukupuolia

Hankkeessa ei otettu huomioon puolueiden sukupuolittuneisuutta sen paremmin kuin naisten mahdollisuuksia yhdistää poliittinen toiminta ja perhe.

– Kun yhteiskunnan varoja jaetaan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edellytysten parantamiseksi, naisjärjestöt eivät tyydy enää anelijan rooliin. Naiset ja heidän järjestönsä eivät myöskään tyydy kahvinkeittäjän tai avustavan perheenjäsenen rooliin, mihin niitä yhä edelleen pyritään virheellisesti ja asiallisen tiedon puutteen vuoksi asettamaan. Vasemmistonaisten puhenainen Katja Syvärinen toteaa.

Kun naiset ovat sitkeällä työllä, asiantuntemuksella ja omakohtaisilla oivalluksilla vuosikymmenten saatossa onnistuneet kuromaan umpeen sukupuolten epätasa-arvoa, kuulee sanottavan, että puolueen naisjärjestöjä ei enää tarvita, koska tasa-arvo on toteutunut. Arvio ei pidä paikkaansa. Tästä on riittävästi tutkimustietoa ja arkikokemusta. Väittämä  tasa-arvon toteutumisesta on tapa yrittää  piilottaa syrjivät rakenteet.

Sukupuolten tasavertaisuuteen tähtäävä ja sukupuolen huomioon ottava politiikka on edelleen pääosin puolueiden naisjärjestöjen harteilla. Sitä kautta ne tulevat puolueen yhteiselle asialistalle, jos tulevat. Puolueissa tulee arvostaa naisten työtä, koska ilman sitä puolueiden harjoittama politiikka on puolinaista ja kykenemätöntä vastaamaan kansalaisten tarpeisiin ja globaalien rakenteiden riistäviin elementteihin.

– Arvostuksen tulisi näkyä niin resurssien jaossa, naisten asiantuntemuksen hyödyntämisessä kuin naisten toimintatapojen ja valintojen kunnioittamisessa. Vastavalitulle Keskustanaisten puheenjohtajalle Anneli Jäätteenmäelle on Keskustaa lähellä olevissa lehdissä ehdotettu järjestönsä lakkauttamista. Voisiko tällaista tapahtua muun kuin naisjärjestön kohdalla, Katja Syvärien kysyy.