Arvoista ja aatteista kasvavat arjen teot

– Puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes on ollut oikeassa, ottaessaan näitä asioita esille uutta puolueohjelmaa kirjoitettaessa. Ilman niitä on turha havitella työntekijöille kunnon palkkaa tai työehtoja, koska demokratian, tasa-arvon ja vapauksien on ulotuttava kaikille yhteiskunnan alueille, Valtikka muistuttaa.

Puolueen ja uuden puolueohjelman pitää täyttää kuluttajansuoja. Puoluettaan valitsevan tai äänestyslippunsa kautta valtakirjan edustajalleen antavan, on tiedettävä mitä tilaa ja saa: sosialistille ja uusliberalistille ”vapaus” tai ”oikeudenmukaisuus” eivät tarkoita samaa. Siksi puolueohjelmassa esiin nousevien arvojen on pohjauduttava rohkeasti ja avoimesti aatteisiin kuten humanismiin, sosialismiin ja feminismiin. Arvoista ja aatteista nousevat sitten ne ihmisten arjen kannalta tärkeimmät eli poliittiset teot.

Nyyttikestipuolue ei tarkoita aatteettomuutta

Vasemmistoliiton nyyttikestipuolueen ideaa on turhaan yritetty väittää sekavaksi, aatteettomaksi tai jopa arvottomaksi. Nyyttikestipöytä on kiinnostava ja monipuolinen, sen antimiin vaikutetaan yhdessä. Siitä nauttiminen vaatii hieman enemmän vaivaa kuin lankkupihvin tilaaminen á la carte -listalta. Luonnollisesti emännän ja isännän tärkeä tehtävä on hienotunteisesti mutta tiukasti katsoa, ettei pöytään tuoda epäeettistä tai pilaantunutta ruokaa.

Monoliittinen yhden asian puolue on kuin pöytä, jossa olisi tarjolla vain klimppisoppaa. Se ei myöskään vastaa ihmisten tarpeisiin tai luonnon elinehtoihin tänä päivänä, koska globaalin kapitalismin suitseminen tarvitsee monipuolista tarkastelua ja monipuolista toimintaa. Siksi nykyaikaisen vasemmistopuolueen politiikan päämäärien ja toimintatapojen on pakko olla avoimia ja niiden pitää vastata kannattajiensa elämän monimuotoisuutta.